Loading...

recht-raad logo small

0-urencontract model

Voorbeeld oproepcontract waarmee u als werkgever een 'flexibele' arbeidsrelatie met uw werknemer kunt aangaan. Het model wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand, zodat u het kunt aanpassen aan uw specifieke situatie.
Incl. BTW€ 24,50

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in Word formaat met diverse clausules, waaronder proeftijd, overwerk, ziekte, geheimhouding, nevenwerkzaamheden, intellectuele eigendomsrechten, concurrentiebeding, etc. De overeenkomst is aangepast aan de nieuwste wetgeving
Incl. BTW€ 24,50

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in Word formaat met diverse clausules, waaronder proeftijd, overwerk, ziekte, geheimhouding, nevenwerkzaamheden, intellectuele eigendomsrechten, concurrentiebeding, etc. De overeenkomst is aangepast aan de nieuwste wetgeving
Incl. BTW€ 24,50

Contract van Huisbewaring

U wilt uw woning of huis tijdelijk in bewaring geven, maar een huurovereenkomst met huurbescherming voorkomen.
Incl. BTW€ 37,50

Freelancecontract

U wilt iemand inhuren. U wilt niet vast zitten aan een arbeidsovereenkomst. U wilt een flexibele relatie aangaan met freelancer of opdrachtnemer. Daarvoor heeft u een goed contract nodig. Download nu een juridisch correct model in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 24,50

Geheimhoudingsovereenkomst

U bent van plan met een ander een project of samenwerking aan te gaan en levert daarvoor gevoelige informatie, know-how, enz. U wilt dat deze informatie geheim blijft en niet door anderen wordt gebruikt, bijvoorbeeld als de (voorgenomen) samenwerking niet doorgaat. Bestel daarom ons model ‘geheimhoudingsovereenkomst’ dat u wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 39,00

Huurbeëindigingsovereenkomst

U wilt een huurovereenkomst in overleg met uw huurder of verhuurder beëindigen? Sluit dan een waterdichte beëindigingsovereenkomst.
Incl. BTW€ 37,50

Huurkoopovereenkomst bedrijf

U wilt uw bedrijf verkopen in huurkoop, inclusief inventaris, handelsnaam, enzovoorts. Wij stelden een juridisch correct voorbeeld van een koopovereenkomst voor u op die u na aanschaf kunt aanpassen aan uw eigen specifieke wensen.
Incl. BTW€ 65,00

Huurkoopovereenkomst roerende zaak

U wilt een roerende zaak (auto, machine, apparaat, etc.) in huurkoop kopen of verkopen met een goed contract. Wij stelden een juridisch correct voorbeeld van een huurkoopovereenkomst voor u op die u na aanschaf kunt aanpassen aan uw eigen specifieke wensen.
Incl. BTW€ 45,00

Model Algemene leveringsvoorwaarden

U verkoopt en levert producten aan andere ondernemers of instellingen (niet-consumenten). U wilt daarbij uw juridische positie versterken, zoals uw aansprakelijkheid beperken en betaling aan uw onderneming zoveel mogelijk zeker stellen. Bestel daarom ons model ‘algemene leveringsvoorwaarden’ die u geleverd wordt in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 39,00

Model algemene voorwaarden dienstverlening

Uw bedrijf houdt zich bezig met het leveren van diensten. U wilt daarbij uw juridische positie versterken, zoals uw aansprakelijkheid beperken en betaling aan uw bedrijf zoveel mogelijk zeker stellen. Bestel daarom ons model ‘algemene voorwaarden dienstverlening’ die u geleverd wordt in een bewerkbaar Word-bestand.
Incl. BTW€ 39,00

Model koopovereenkomst bedrijf

U wilt uw bedrijf verkopen inclusief inventaris, handelsnaam, enzovoorts (activa koopovereenkomst). Wij stelden een juridisch correct voorbeeld van een koopovereenkomst voor u op die u na aanschaf kunt aanpassen aan uw eigen specifieke wensen.
Incl. BTW€ 65,00

Model Pachtovereenkomst

U wilt uw bedrijf verhuren inclusief inventaris, de bedrijfsruimte, enzovoorts. Vaak wordt dat (ver)pachten genoemd. Wij stelden een juridisch correct voorbeeld van een Pachtovereenkomst voor u op die u na aanschaf kunt aanpassen aan uw eigen specifieke wensen.
Incl. BTW€ 65,00

Model verkoop aandelen BV

U oefent uw bedrijf uit in een BV en wenst de aandelen daarvan te verkopen. Wij stelden een juridisch correct voorbeeld van een aandelen verkoopovereenkomst voor u op. Het model wordt geleverd in een Word-bestand, zodat u het kunt aanvullen met uw specifieke gegevens.
Incl. BTW€ 65,00

Onderhuurovereenkomst kantoorruimte

U wilt een bedrijfsruimte onderhuren of onderverhuren. Het is dan van belang een goed huurcontract aan te gaan.
Incl. BTW€ 65,00

Overeenkomst Ontbinding VOF

Voorbeeld overeenkomst waarbij 2 (voormalige)vennoten van een VOF de samenwerking/VOF beëindigen en 1 (ex)vennoot de onderneming voortzet. De voorbeeld-overeenkomst wordt geleverd in een bewerkbaar Word-document.
Incl. BTW€ 65,00

Vaststellingsovereenkomst model

Met dit model kan op een juridisch correcte wijze een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Download dit model dat voldoet aan de nieuwste wetgeving. Het model wordt geleverd in een bewerkbaar Word-bestand
Incl. BTW€ 24,50

Voorbeeld hospita huurovereenkomst, voorbeeld huurovereenkomst kamer (onzelfstandige woonruimte)

U wilt een kamer van de woning waarin u woont verhuren. Hiervoor heeft u een zogeheten 'hospita huurovereenkomst' nodig. Dat is een kamerhuur overeenkomst (inwoning).
Incl. BTW€ 37,50

Voorbeeld huurkoopovereenkomst auto

Wilt u een auto in huurkoop kopen of verkopen? Bestel dan ons model huurkoopovereenkomst auto.
Incl. BTW€ 37,50

Voorbeeld huurkoopovereenkomst woning

U wil een woning kopen of verkopen in huurkoop? Wij stelden een juridisch correct model huurkoopovereenkomst woning voor u op die u na aanschaf kunt aanpassen aan uw eigen specifieke wensen.
Incl. BTW€ 95,00

Voorbeeld huurovereenkomst roerende zaak

U wilt een huurovereenkomst aangaan voor een roerende zaak ( auto, motor, machine, aanhangwagen, inventaris, enz).
Incl. BTW€ 42,50

Voorbeeld indeplaatsstelling

U wilt uw bedrijf verkopen en daarbij uw huurrechten overdragen aan de koper. Daarvoor is toestemming van de verhuurder nodig.
Incl. BTW€ 37,50

Voorbeeld overeenkomst VVE plaatsen zonnepanelen

Als een VVE (vereniging van eigenaren) aan een appartementseigenaar toestemming wil geven voor het plaatsten van zonnepanelen, is het raadzaam de voorwaarden van plaatsing goed vast te leggen.
Incl. BTW€ 65,00

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst 2 jaar ziekte

Bent u werkgever en wilt u afscheid nemen van uw werknemer die 2 jaar of langer ziek is? Bestel dan bij ons een model beëindigingsovereenkomst na 2 jaar ziekte ( arbeidsongeschiktheid).
Incl. BTW€ 42,50

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of hulp nodig van een gespecialiseerd jurist?

Neem dan contact op met Recht & Raad 020 - 6890 863